Selecteer een pagina

Project COBRAcable

Opdrachtgever: COBRAcable Sector: Energy Duur: 2017-2019

Nederland en Denemarken werken samen aan de aanleg van een kabelverbinding tussen de twee landen. De kabel maakt structureel (duurzame) Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deense elektriciteitsnet en omgekeerd. Wij werken samen met TenneT aan dit grootscheepse project.

Doel van project COBRAcable

De aanleg van de COBRAcable levert voor beide landen voordelen op. Er wordt meer duurzame energie geïmporteerd, vooral wind uit Denemarken. Voor Denemarken is het waarborgen van de leveringszekerheid van groot belang. De kabel maakt structureel Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deense elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder wordt de kabelverbinding zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is om een windpark op zee aan te kunnen sluiten. Hierdoor draagt de kabel bij aan de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap, een streven van de Europese Unie.
<BR>
cobracable-burdock

Voortgang van het project

Wij begonnen op het project in 2017. Het is de verwachting dat het project in 2019 is afgerond. Meer over de voortgang van het project kun je lezen op de projectwebsite van COBRAcable.